Artiklar

Artiklar

#10 Gott arbete belönas när Kraftsamling gör jobb av extratjänster

Kraftsamling Trelleborg ordnade förra året jobb åt 50 trelleborgare genom extratjänster – statens åtgärd för jobb till långtidsarbetslösa.

Från årsskiftet beviljas inga nya eller förlängda anställningar inom satsningen, men gott jobb ska belönas. Nu gör Kraftsamling Trelleborg reguljära jobb av extratjänsterna.

På en dryg månad har 14 personer anställts som ordinarie personal på sina arbetsplatser. Fler är på gång.

 

Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum har jobbat med extratjänster i Trelleborgs kommun under två år. Efter årsskiftet gick han in i sista fasen: Att omvandla jobben till reguljära anställningar.

 

Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum lägger in ytterligare ett positivt resultat i uppföljningsfilen. Det fjärde hittills i mars. Arbetsförmedlingen har stoppat anvisningarna till extratjänster, men för Ilkay är det självklart att fortsätta kavla upp ärmarna.

– Kraftsamling Trelleborg vill jobba med hållbara resultat och i det ingår att se till att folk som kommit i arbete inte ska hamna i arbetslöshet igen. Har man gjort ett bra jobb inom ramen för sin extratjänst ska man helt enkelt få möjligheten att fortsätta jobba.

 

Förra regeringens satsning på extratjänster för långtidsarbetslösa och nyanlända inom offentlig verksamhet och ideell sektor avbröts vid årsskiftet. Inga nyanställningar eller förlängningar av tidsbegränsade anställningar inom ramen för extratjänster får längre göras.

 

Kraftsamling Trelleborg förknippas kanske främst med raka rekryteringar av arbetssökande trelleborgare till det privata näringslivet och med uppdrag där rekryteringen kombineras med skräddarsydda utbildningsinslag. Men under 2017 och 2018 har Kraftsamling också jobbat med att hjälpa nyanlända och långtidsarbetslösa till jobb i kommunen genom extratjänster.

 

Goda resultat. Resultatfilen för jobb efter extratjänsterna i Ilkays dator går mer och mer mot grönt som i anställningar.

 

Under förra året förhandlades och tillsattes 50 extratjänster inom Trelleborgs kommun, främst inom barn- och äldreomsorg och i grundskolan. För att hantera matchningen och följa upp satsningen också ute på de olika arbetsplatserna jobbade Kraftsamlings rekryterare Ilkay Dokudum i stort sett heltid med extratjänsterna under fjolåret.

– En av de största och ständiga utmaningarna under 2018 var att lyckas med matchningen, att hitta rätt personer till de olika arbetsplatserna inom kommunen. Den största insatsen fick jag nästan göra mot ansvariga chefer och deras personal. Mycket handlade om att tydliggöra vad en extratjänst innebär, att det inte handlar om att ersätta ordinarie tjänster.

 

Nyckeln för att förklara och förankra budskapet: Kommunikation.

– Hela tiden. Alla har inte varit så väl bekanta med vad extratjänster var eller vad man kan förvänta sig av de personer som anställts genom satsningen, men med tät samverkan och ständig kommunikation har det rett ut sig.

 

Madelene Carlström, biträdande rektor på Västervångskolan, är en av de kommunala arbetsgivare som tidigt inledde samarbete med Kraftsamling kring de extratjänster som nu omförhandlas till ordinarie tjänster.

 

Kraftsamling har koncentrerat sig helt på att ordna möjligheter till extratjänster inom Trelleborgs kommun. Merparten, drygt 30 av tjänsterna, har tillkommit inom förskolan och grundskolan och inneburit jobb som lärarassistenter och barnskötarassistenter. Ett tiotal personer har fått jobb som assisterande hemvårdare inom äldreomsorgen. Ytterligare en handfull trelleborgare har anställts inom kultur- och fritidsområdet.

 

En av de farhågor som rests mot extratjänster har varit att arbetsgivare skulle frestas att spara in på fasta tjänster och ersätta ordinarie arbetstillfällen med starkt subventionerade jobb.

– Vi har varit väldigt tydliga gentemot både arbetsgivarna och de arbetssökande. Vi har ställt krav och betonat att extratjänsterna för oss varken handlat om sysselsättning för sakens egen skull eller gratis arbetskraft, och vi har jobbat med satsningen på samma sätt som vi gör med Kraftsamlings vanliga rekryteringar. Ingen har ersatt ordinarie arbetskraft, men de har ändå gjort stor skillnad på sina arbetsplatser. Varje placering har haft ett syfte. Det har lett till att i stort sett alla har fullföljt sina anställningar.

– Utöver vårt förhållningssätt har framgångsfaktorn varit att vi lyckats få cheferna inom de olika verksamheterna att se vinsterna med att gå vidare med personerna inom ramen för reguljära anställningar. Återigen med kommunikation.

 

Vad betyder en fortsatt anställning för individen?

– För de allra flesta betyder en ordinarie anställning mycket. Många är jätteglada. Men det kanske märktes ännu tydligare i första skedet, när vi ordnade extratjänsten. De har hittat ny kraft genom ett jobb de ibland inte visste fanns. Vissa har inte ens trott att de skulle kunna få ett jobb över huvud taget.

 


FAKTA – Extratjänster

Extratjänster var ett offentligt finansierat arbete som inrättades av regeringen Löfven 2014 i syfte att minska arbetslösheten. Extratjänsterna ersatte den tidigare sysselsättningsfasen i Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti och infördes inom vissa delar av välfärdssektorn, annan offentligt finansierad verksamhet och ideell sektor. Extratjänsterna upphörde från 1 januari 2019 som en följd av den nya statsbudget som riksdagen antog den 12 december.