Artiklar

Artiklar

#27 Blixthjälp av Kraftsamling när kommunen bytte lönesystem

När Trelleborgs kommun skulle byta HR- och lönesystem för 4 500 anställda behövdes förstärkning på löneavdelningen. Budet gick till Kraftsamling.
Efter en rekordsnabb rekrytering var kandidaterna på plats. Nu jobbar sex tidigare arbetslösa trelleborgare i nya systemet Heroma.
– Så här långt känns allt bra, säger lönechefen Lena Nilsson. Jag är absolut beredd att göra en liknande rekrytering i framtiden.

 

Rekryteringen är i hamn. Nu fortsätter arbetet med Trelleborgs kommuns nya HR- och lönesystem Heroma för lönechefen Lena Nilsson och personalchefen Magnus Dahlberg.

 

Ett helt nytt HR- och lönesystem för flera tusen anställda är inget att ta lätt på. Mängder av uppgifter ska föras över, systemet ska testköras och finslipas, och när dessutom samtliga kommunanställdas arbetstider ska schemaläggas kan mycket gå snett. Och det får det inte.

 

För att i alla fall något lyfta trycket från löneavdelningen och klara tidsramarna vände sig kommunen till sin egen rekryteringsservice Kraftsamling Trelleborg – och passade samtidigt på att bereda ytterligare sex trelleborgare plats på arbetsmarknaden.

 

Tisdagen den 20 juni kom förfrågan om rekryteringshjälp från rådhuset. Torsdagen den 22 juni hölls en hastigt uppsatt rekryteringsträff med 16 deltagare. På måndagen den 26 juni var nio personer utvalda, och på onsdagen presenterades kandidaterna för kommunens lönechef Lena Nilsson och personalchef Magnus Dahlberg.

 

Tre rekryterare från Kraftsamling gick loss på uppgiften för att bli klara i tid.
– Det var så bråttom från uppdrag till leverans att vi inte hann annonsera som vi brukar, säger Kraftsamlings rekryterare Zouhair Arabi-Eter. Vi fick verkligen vända på varje sten, men jag upplevde att Lena Nilsson och Magnus Dahlberg tyckte att det var bra nivå på de vi plockat fram. De sex som slutligen valdes fick besked om jobb på studs.

 

Förra fredagen, 10 dagar efter att samarbetet inletts, var sex tidigare arbetslösa trelleborgare  från 19 till 40 år i anställning. Idag, en vecka senare, är lönechefen Lena Hansson försiktigt nöjd med resultatet.
– Det här samarbetet känns positivt och jag tror att det ska reda sig, säger hon. Så här långt känns allt bra.

Anställningstiden är förvisso kort – en månad som kan bli två om behovet av extrahjälp att konvertera uppgifter mellan det gamla och det nya systemet kvarstår – och arbetsuppgifterna är inte avancerade. Däremot krävs ett stort mått av noggrannhet.
– Jag och Lena var med en ganska kort stund i själva rekryteringsarbetet, men vi tittade mycket på mognadsgrad, intresse och känsla för ordning och reda, säger Magnus Dahlberg.

 

Vad föranledde rekryteringen?
– För det första gjorde vi det på grund av arbetsanhopningen, säger Magnus Dahlberg. När vi insåg att det skulle bli svårt att hinna registrera allt i rimlig tid började vi fundera på om vi kunde ta in hjälp utifrån. Vi hade kunnat välja att hyra in personal och vi hade kunnat välja att anställa studenter. Men sen kom Lena på att vi kunde höra med Arbetsmarknadsförvaltningen och Kraftsamling.

– Om vi lyckats? Vi är inte där riktigt ännu. Arbetet har just startat och för närvarande ser vi främst en stor arbetsanhopning.

 

Kan liknande rekryteringar bli aktuella framöver?
– Jag kan inte säga hur behovet ser ut i nuläget, men jag är absolut beredd att göra en liknande rekrytering i framtiden, säger Lena Nilsson. Det är jättesvårt att säga när eller vad det skulle handla om, men mycket kan hända. Alla sex har fått fyra veckors anställning till att börja med, sen kan det eventuellt bli fyra veckor till om det visar sig att vi behöver mer hjälp längre fram. Just nu är det lite svårt att bedöma hur lång tid arbetet kommer att ta, men med tanke på att ingen av dem har arbetat med löner tidigare har det här gått bra.

 

Två månaders arbete är två månaders arbete, och jobb är alltid bättre än arbetslöshet. Men sen då?
– Några kommer att fortsätta studera och några får se det här jobbet som en erfarenhet de kan ta med sig till nästa jobb, säger Zouhair Arabi-Eter. Det är en bra merit om de söker nästa jobb genom kraftsamlingtrelleborg.se.