Artiklar

Artiklar

#41 Mårtenssons löser branschbehovet med Kraftsamling

CE, YKB, ADR och TK. Betydelselösa bokstavskombinationer för somliga, lastbils-ABC och biljetten till ett jobb för andra.
Med anställningssugna åkeriföretag i ryggen, en engagerad trafikskola som står för utbildningen, och en genomarbetad urvalsprocess ska åtminstone en del av Trelleborgs behov av lastbilsförare stillas.
Kraftsamlings branschlösning innebär volymrekrytering – och kanske en försmak av vad som kan åstadkommas när den planerade åkeri- och logistiknoden Business Center Trelleborg står klar.

 

Jörgen Bergendorf och Torbjörn Thornblad från Mårtenssons trafikskola håller i utbildningsdelen i Kraftsamlings nya branschlösning, riktad mot åkerinäringen. Tio arbetslösa trelleborgare plockas ut och utbildas till jobb i en het bransch.

 

Trafikskolechefen Torbjörn Thornblad och verksamhetschefen Jörgen Bergendorf från Mårtenssons trafikskola har nätt och jämt hunnit vinna Kraftsamlings upphandling av tiotalet C-körkort, lastbilskort, innan de sitter i planeringsmöte med en rekryterare på Östra Vallgatan i Trelleborg.

 

Samtalet sladdar fram och åter från rekryteringsprocessen till kraven på en yrkeschaufför, och landar i samsyn om att CE-behörighet – tung lastbil med släp – är att föredra framför ett enkelt C-körkort.
– Tidigare har vi inte haft möjlighet att utbilda CE-chaufförer eftersom det kräver att vi köper in ett släp, men med ett samarbete i den här storleksordningen kan det absolut vara aktuellt, säger Torbjörn Thornblad. Vårt svar är ja, men vi får återkomma med den exakta kostnaden. Det blir ju ganska mycket mer jobb med ett CE-körkort jämfört med ett C-körkort.

– För att inte tala om jobbet för personen som ska ta det, inflikar Jörgen Bergendorf. Du måste först ta C-kortet innan du tar CE-behörigheten. Det blir dubbla uppkörningar.

 

Direktrekryteringar, praktiklösningar och rekryteringsutbildningar. Kraftsamlings kvalitetssäkrade modeller för smarta rekryteringssamarbeten med näringslivet är väl beprövade och har under några år hjälpt hundratals trelleborgare att hitta vägen ut på arbetsmarknaden.

 

Mårtenssons trafikskolechef Torbjörn Thornblad imponeras av Kraftsamlings upplägg och erbjuder hjälp med både rekryteringen av arbetsgivare samt med de för CE-behörigheten obligatoriska läkarundersökningarna som kan genomföras på plats i trafikskolan.

 

Goda idéer har ofta utvecklingspotential, och därför har Kraftsamling under året lagt till ännu en färg på paletten. Konceptet kallas branschlösningar – en modell specialdesignad för att möta behovet av arbetskraft inom några utvalda yrkesområden med förhållandevis låga trösklar, utbilda för att möta arbetsgivarnas krav, samtidigt som kandidaterna introduceras på respektive arbetsplats.

 

Målgrupp för branschlösningarna är personer i avsaknad av egen försörjning, så vinsten är dubbel när en trelleborgare gör förflyttningen från försörjningsstöd till egen beskattningsbar inkomst.

 

Under året har två branschlösningar genomförts, inom vård och omsorg och inom logistik. Utfallet har varit bra. 70% av kandidaterna i de tidigare satsningarna har gått till anställningar. Nu arbetar Kraftsamlings rekryterare för högtryck med att sy ihop samarbeten med lokalvårdsföretag och företag i åkerinäringen.

 

Yrkeschaufförssatsningen är den ekonomiskt mest omfattande hittills, men med en uppskattad brist om 3 800 chaufförer i landet ser kalkylen god ut. Satsningen räknas hem.
– Det är superbra att ni har era kandidater ute på de olika företagen under tiden de jobbar med att ta sina körkort, säger Jörgen Bergendorf. Jag vet att många åkeriföretag saknar just den kopplingen. De får vanligtvis ut folk med färska C-körkort men utan några kunskaper om rutinerna eller flödena på företaget.

 

Mårtenssons trafikskola är landets största. Förutom Trelleborgsfilialen finns 13 andra i Skåne, och den långsiktiga ambitionen är att växa utanför länet.
– Vi har behov av att anställa 15 nya trafiklärare under nästa år, säger trafikskolechefen Torbjörn Thornblad.

 

Mårtenssons trafikskola är landets största med 14 filialer i Skåne och en omsättning på 85 miljoner. Företaget grundades i Malmö 1936 och var en väldigt lokal rörelse i decennier innan företaget börjad expandera med nya trafikskolor i Vellinge och Trelleborg under 1990-talet.
– Vi är nya på lastbil och har än så länge bara utbildat omkring 45-50 personer i år, säger Torbjörn Thornblad. Pratar vi B-körkort är det däremot en helt annan sak. Då är siffran kanske 7 000 om året för hela Skåne, plus 600 mc-förare, 500 moped och uppåt 300 som tar utökat B-körkort, BE.

 

Om allt går som tänkt startar yrkeschaufförssatsningen tidigt i november. Rekryteringen av potentiella deltagare och arbetsgivare pågår, i nuläget är sex åkeriföretag klara. Ytterligare några ska tillkomma.
– Behöver ni hjälp att hitta ännu fler så kan vi hjälpa till. Vi har flera åkerier i vårt nätverk, och det viktiga är ju att det här samarbetet leder till jobb för trelleborgare, säger trafikskolechef Torbjörn Thornblad och tar ny sats:

 

Man kanske kan ordna något liknande hos oss. Vi har behov av att anställa 15 trafiklärare nästa år, och sett över två år behöver vi säkert 20!

 

Lastbils-ABC

CE-körkort ger rätt att köra lastbilar utan övre viktbegränsning samt koppla en eller flera släp utan övre viktbegränsning. För att erhålla CE-körkort krävs bland annat C-körkort och avläggande av godkänt kunskaps- och körprov.

YKB är ett yrkeskompetensbevis som krävs för att köra tunga fordon i yrkesmässig trafik. YKB erhålls genom Transportstyrelsen efter 140 timmars teoretisk utbildning och 10 timmars obligatorisk övningskörning. För personer under 24 år krävs dubbel teoriutbildning, 260 timmar, innan prov avläggs.

ADR är ett europeiskt regelverk för transport av farligt gods på väg. För att erhålla ADR-bevis, som finns i flera nivåer, krävs genomgången utbildning med godkänt resultat.

TK står för truckkort som vanligen erhålls efter kortare utbildning. Truckkort finns för ett flertal olika trucktyper.