Artiklar

Artiklar

#44 Kvalitetssäkrad praktik framtidsmodell i samarbeten med företag

Fokus på nyckelfärdigheter, förberedelser och struktur kring praktikplatser ska ge en värdehöjning för arbetsgivare och praktikanter. Med genomarbetade mallar för uppföljning säkrar Kraftsamling kvaliteten och tar ännu ett steg för att professionalisera verksamheten.

Modellen välkomnas från arbetsgivarhåll.

– Som handledare vill vi ge så bra praktik som möjligt och då känns det viktigt och bra att uppföljningen är strukturerad, säger Oscar Scotte, trädgårdsmästare hos bostadsrättsförvaltaren SBC Fastighetsservice.

 

SBC Fastighetsservice trädgårdsmästare Oscar Scotte i området Friluftsstaden i västra Malmö.
– Här har vi ansvaret för skötseln av utemiljöerna för alla fyra föreningarna i området.

 

Väl förberedda handledare och arbetsplatser, löpande poängsättning av viktiga färdigheter för ett fungerande arbetsliv som närvaro, initiativtagande och ansvarstagande, och strukturerade uppföljningsmöten ger kvalitet för både praktikanter och arbetsgivare. Med mallar för kvalitetsuppföljning av praktikplatser har Kraftsamling under hösten tagit nya kliv för att ytterligare professionalisera verksamheten. Modellen har använts ett par månader och har fungerat bra.

 

Målet är givet: De personer som arbetstränar eller tar en praktikplats genom Kraftsamling Trelleborg ska veta att alla parter jobbar seriöst för att maximera nyttan för både individen och arbetsplatsen.

 

På SBC Fastighetsservice Skåne i Malmö har Kraftsamlings rekryterare och SBC:s trädgårdsmästare och arbetsledare Oscar Scotte just avslutat ett uppföljningsmöte tillsammans med en trelleborgare i arbetsträning. Två av sammanlagt åtta veckors praktik är till ända.

 

Samtalet har utgått från de nya mallar för arbetsplatsuppföljning som Kraftsamling använder vid praktikplatser. Ett svävande ”har det gått bra?” har ersatts av förutbestämda, konkreta mätpunkter och förbättringsområden.

 

Kraftsamling ställer frågorna. Oscar Scotte och Kraftsamlings praktikant svarar och ger sin respektive syn på hur väl praktiken fungerar.

– Jag upplever att han (Kraftsamlings praktikant) har varit bra på att ta egna initiativ, och jag tycker att han blivit mer och mer självgående, precis som vi tänkt, säger Oscar. Det rullar på väldigt bra. Vad gäller närvaro och punktlighet har det varit vissa problem med kollektivtrafiken så det har blivit någon minut sent ibland, men det är så det är med bussarna. Det är inget problem.

Hur har han utvecklats i arbetet?

Bra. Jag ser att han tar till sig det vi visar och den information vi ger om hur vi ska arbeta med olika moment.

 

Den tekniska förvaltningen vid SBC:s kontor vid Erikslust i Malmö servar ett åttiotal bostadsrättsföreningar inom distriktet. Här arbetstränar för närvarande två trelleborgare genom Kraftsamling.

 

Oscar Scotte är nöjd. SBC Fastighetsservice har under några år tagit emot flera praktikanter i arbetsträning genom Kraftsamling och med strukturerade metoder för uppföljning underlättas inte minst arbetsgivarens del av åtagandet.

– Jag vill att det ska vara bra och meningsfullt för alla inblandade och jag försöker verkligen ta mig tid för att ge en så bra handledning som möjligt. Bra rutiner kring uppföljning av tider och ansvar är till exempel oerhört viktiga, inte minst om tanken är att vi i nästa skede ska anställa.

 

SBC:s Malmökontor sysselsätter ett tjugotal anställda inom driften. Distriktet som förutom centrala Malmö även omfattar Bunkeflo och Lund servar i dagsläget omkring 80 bostadsrättsföreningar med utomhusmiljöer. Tre medarbetare arbetar heltid inom trädgårdsskötseln.

– Men vi växer och håller på att anställa ny personal på trädgårdssidan, men också inom städ och fastighetsskötsel. Trädgårdssidan är visserligen mer säsongsbetonad. När vintern kommer är det främst snöröjning även om jag försöker lägga in en del kantbeskärning också. Och i år har jag fått julgranar och ljusslingor på mitt bord. Säsongen brukar komma igång på allvar i mars eller april, så jag som trädgårdsmästare lägger mycket tid under vintern till att planera och att sälja in vårt erbjudande till nya kunder. Det är trevligt att komma ut och träffa kunder och visa på hur man kan förbättra utemiljöerna.

– Den tekniska förvaltningen, det vill säga fastighetsskötsel, trädgård och städ utgår från kontoret på Erikslust där vi är nu. Ekonomisk förvaltning utgår från kontoret på Masttorget i Västra hamnen. Tanken är att SBC ska kunna erbjuda allt som behövs för att driva en bostadsrättsförening. Det ska vara enkelt för våra kunder. Vi har förresten precis lanserat en app, Vår Brf, som man ska kunna sköta i princip hela styrelsearbetet i en förening genom. Man går in via appen så finns allt där.

 

Även om Kraftsamlings nya systematiska arbetsplatsuppföljning är ett stort steg mot högre kvalitet för såväl arbetsgivare, praktikant som för Trelleborgs kommun finns förstås utvecklingsmöjligheter. Även bra metoder kan bli bättre. Mot slutet av praktikuppföljningen tar Oscar Scotte själv upp tråden och funderar kring ett par förslag om förbättringar.

– Lägg gärna till någon fråga om vad praktikanten själv tycker kan bli bättre. ”Det här kan du visa mig mer av” till exempel. Eller kanske en punkt som trycker på att det är viktigt att gå ett varv tillsammans efter arbetsdagen för att man ska kunna prata om hur det har gått och vad som har gjorts.