Artiklar

Artiklar

#46 Storrekrytering till vården utmanar Kraftsamling: ”Måste hitta nya sätt att nå trelleborgarna”

250 personer. Så stort är personalbehovet inom vård och omsorg i Trelleborg inför nästa sommar.

För tredje gången hjälper Kraftsamling Trelleborg Socialförvaltningen med storrekryteringen – och utmaningen att hitta alla potentiella kandidater.

Efter två lyckade samarbeten vill vi ta nästa steg, systematisera och se till att vara ännu tidigare ute, säger Kraftsamlings Zouhair Arabi-Eter. Vi måste också hitta nya sätt att nå trelleborgarna.

 

Kraftsamlings enhetschef Zouhair Arabi-Eter och rekryteraren Ulf Jämhammar planerar för en ny branschlösning tillsammans med Vård- och omsorgscollege på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Kommunens behov av personal inför sommaren är stort. Uppemot 250 personer behövs inom vården till sommaren.

 

Koncentrerade jobbsatsningar och riktade utbildningsinsatser mot bland annat lokalvård och logistik i samarbete med rekryterande arbetsgivare har sedan ett par år tillbaka gått under namnet Kraftsamlings branschlösningar. Bristyrken har identifierats och arbetslösa trelleborgare har fått möjlighet att kvalificera sig för jobb inom olika områden. För tredje året genomförs nu en satsning mot vården – hemtjänst, LSS och särskilda boenden. Socialförvaltningen står för rekryteringsuppdraget och Bildningsförvaltningen står för utbildningen. I juni ska allt vara klart.

 

Vården får personal, de äldre får hjälp, och den arbetslöse får arbete.

– Vi kommer att utveckla processen från de tidigare vård- och omsorgsrekryteringarna, säger Zouhair Arabi-Eter, enhetschef på arbetsmarknadsförvaltningen och ansvarig för rekryteringsservicen Kraftsamling Trelleborg.

– När vi gjorde jobbet i våras hade vi kontakt med respektive enhetschef för varje enskilt boende, fortsätter han. Den här gången har vi en väg in genom Maria Lovén-Gärling som är chef för bemanningsenheten och vikariebanken, så det kommer att bli smidigare och lättare att få överblick.

 

Förutom samarbetet med Socialförvaltningen innebär rekryteringen av sommarvikarier också ett behov av att utbilda de kandidater som inte redan har vårdutbildning men som i övrigt motsvarar kraven i rekryteringen. I våras upphandlade Kraftsamling en skräddarsydd utbildningsinsats av Vård- och omsorgscollege på Söderslättsgymnasiet. Upplägget bestod av en vecka i skolbänken följt av fyra veckors arbetsplatsförlagd utbildning med en halvdags teori i veckan. Därefter anställning.

 

Rekryteringen till vården i Trelleborg görs i samarbete med socialförvaltningen, som ansvarar för vård och omsorg, och bildningsförvaltningen. Utbildningen från i våras, här med vårdläraren Magdalena Jonsson, ska precis som rekryteringsprocessen utvecklas vidare.

 

Planering för en snarlik insats och samtal om innehållet inför sommaren 2019 förs redan.

– Vi kommer att samarbeta med Bildningsförvaltningen igen. Närmast har vi ett möte om kursinnehållet i januari, men förutom att bestämma vad våra kandidater måste kunna behöver vi diskutera hur vi kan nå exempelvis avgångselever från gymnasiet som kan vara intresserade av att vikariera inom vården.

 

Målet är som alltid att först och främst hitta rätt kandidater bland de trelleborgare som får service och hjälp med jobbsökande av arbetsmarknadsförvaltningen. I andra hand söker Kraftsamlings rekryterare efter intresse och kompetens bland andra arbetssökande i Trelleborg. Gymnasieelever som vill jobba mellan studierna är en tänkbar målgrupp. Kraftsamling kommer också söka kandidater genom de stående rekryteringsträffarna varje fredagsförmiddag på Östra Vallgatan.

– Och i mars kommer vi att hålla en karriärdag i Trelleborg i samarbete med Trelleborgs FF och Arbetsförmedlingen. Karriärdagen blir troligen en minimässa där alla tre parterna kommer att bjuda in arbetsgivare från respektive nätverk.

 

I somras rekryterade Kraftsamling runt 30 trelleborgare till vård och omsorgsområdet i kommunen. Inför nästa år är siktet ännu högre ställt.

– Behovet totalt sett är ju jättestort men når vi upp till 50 personer är vi glada. Då har vi tagit ett stort steg från ungefär 20 personer 2017 och 30 i våras.