Artiklar

Artiklar

#6 Äldreomsorgen först ut när Kraftsamling spikar årets branschlösningar

Vård, lager, industri och hotellstäd.

Fyra av årets fem specialsatsningar på riktade storrekryteringar med utbildningsinslag, så kallade branschlösningar, är identifierade.

– Nu ska vi hitta ytterligare en bransch eller yrkesområde där anställningsbehovet är stort under någon del av året, säger Kraftsamlings enhetschef Zouhair Arabi-Eter. Arbetsgivare med ett större behov får gärna höra av sig till oss.

 

2017 genomförde Kraftsamling en branschlösning riktad mot lagerarbete i samarbete med Thoméegruppen i Malmö.

 

Våren och försommaren är högsäsong för all rekrytering och bemanning, också för Kraftsamling Trelleborg. Perioden mars-april fram till semesterstarten går ett stort antal arbetslösa trelleborgare ut i jobb. De senaste årens satsningar på branschlösningar har öppnat dörren för många. Inte minst vårdområdet har varit populärt. Här är behovet av personal stort och tydligt varje år.

– Det är viktigt att branschlösningarna inte kolliderar med varandra i tid, framför allt om profilerna på de personer vi söker liknar varandra, säger Zouhair Arabi-Eter. Vi vill ju kunna lösa de uppdrag vi tar och inte konkurrera inbördes om samma kandidater.

 

Östergårdens äldreboende på Östergatan var ett av sex kommunala äldreboenden i Trelleborg som var del i förra årets branschlösning inom vård och omsorgsområdet.

 

Parallellt med branschlösningarna ska Kraftsamling naturligtvis också lösa andra rekryteringsuppdrag, större och mindre. En stor direktrekrytering till Burger King står för dörren, eventuellt också ett uppdrag inom turismsektorn.

– Vård och omsorg är spikad nu. Vi har använt i stort sett samma upplägg ett par gånger tidigare, så vi har en ganska klar bild av hur vi vill göra i år för att få bästa möjliga effekt.

 

Trelleborgs hemtjänst och äldreboenden kan erbjuda arbete åt ett par hundra vikarier. Så många kan inte Kraftsamling ensamt hitta. Förra året rekryterade Kraftsamling omkring 30 trelleborgare till den kommunala äldreomsorgen. Årets mål är att plocka fram 40 kandidater som ges möjlighet att kombinera utbildning och praktik under totalt fem veckor före anställning. I år finns också en förhoppning om att kunna lägga LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till branschlösningen.

Även kring branschlösningen inom hotellstädning börjar ramarna bli tydliga. Kraftsamlings rekryterare för samtal med ett par hotell i regionen som uttalat ett större behov under året.

 


 

FAKTA – Detta är en branschlösning

Syftena med en branschlösning är dels att kunna lösa mer omfattande anställningsbehov hos arbetsgivare med verksamhet inom en specifik bransch eller ett yrkesområde, dels att stärka kompetensen och vidga möjligheterna för arbetslösa trelleborgare att komma i arbete genom att kombinera utbildning och praktik.

Tillsammans med en eller flera arbetsgivare inom samma bransch tar Kraftsamling fram ett paket bestående av utbildningsinsatser som möter behoven för den aktuella tjänsten, i kombination med en kortare praktikperiod i rekryterande företag.

Kraftsamling Trelleborg står för eventuella kostnader kring den aktuella branschlösningen mot att arbetsgivaren efter fullgjord praktik och utbildning erbjuder deltagaren anställning i sådan omfattning att personen blir självförsörjande.

Kraftsamling ansvarar för att söka och presentera kandidaterna, men arbetsgivaren har givetvis möjlighet att påverka det slutliga valet av deltagare till branschlösningen.

Den primära målgruppen för Kraftsamlings branschlösningar är arbetslösa personer inskrivna på arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, som uppbär försörjningsstöd.

Kraftsamlings branschlösningar är riktade till såväl privata som offentliga arbetsgivare i regionen och kan genomföras under alla delar av året.