Artiklar

Artiklar

#6 Snabbare och smartare – så ska Kraftsamling vässa resultatet

Rekryteringsuppdragen är kärnan i Kraftsamling Trelleborg. Paletten med erbjudanden vässas ständigt.

2017 genomfördes 703 lyckade matchningar. Nu ska samarbetet med det lokala näringslivet bli ännu snabbare och smartare.

– Jag är stolt över våra resultat, säger Zouhair Arabi-Eter, tillförordnad enhetschef, och avslöjar planerna för 2018.

 

Anledning att vara nöjd. Zouhair Arabi-Eter, tillförordnad enhetschef och ansvarig för Kraftsamlings insatser, har precis fått statistiken för 2017. Antalet lyckade matchningar mellan arbetsgivare och arbetssökande trelleborgare blir fler för varje år.

 

Sedan arbetsmarknadsförvaltningens rekryteringsservice Kraftsamling Trelleborg för några år sedan krokade arm med Trelleborgs näringsliv och började angripa arbetslösheten i kommunen har ett stort antal trelleborgare fått jobb genom de många erbjudanden som färgar Kraftsamlingspaletten. Satsningen har beskrivits som nydanande och resultaten har efter hand blivit allt tydligare.

 

Men inget är så bra att det inte kan bli bättre. Tillförordnade enhetschefen Zouhair Arabi-Eter, ansvarig för Kraftsamlingsarbetet, har just fått siffrorna för 2017 – 703 genomförda matchningar mot arbetsgivarna – men vill inte slå sig till ro.

– Vi har gått starkt framåt under 2017 och det känns verkligen som att vi fått utväxling för vårt goda arbete med arbetsgivarna åren innan, säger han. Nu ska vi vässa oss ännu mera för att göra ett ännu bättre år, men kanske inte bara genom att försöka slå 2017 års siffra.

 

Förutom direktrekryteringar och rekryteringsutbildningar där Kraftsamling kan skräddarsy ett arbetsplatsförlagt lärande i samarbete med företagen, mäts antalet praktikplatser mot anställning, mentorskap, föreläsningar av arbetsgivare och studiebesök på arbetsplatser. Företag i regionen kontaktas av en särskild säljfunktion som i nästa led fördelar de olika uppdragen till specialiserade team av rekryterare.

– Men under fjolåret märkte vi faktiskt att företag började höra av sig till oss i allt högre utsträckning. Det är positivt och ett kvitto på att vi når fram. Vi behöver inte alltid jaga själva när vi har näringslivet med oss, och det känns som ett genombrott.

 

Kraftsamlings rekryterare har specialiserat sig på de olika insatser som erbjuds. Samtalet om och utvecklingen av processerna pågår dagligen i lokalerna på Östra Vallgatan i centrala Trelleborg.

 

Kraftsamlings utvecklingsarbete för 2018 tar avstamp från en hög nivå. En enkel utväg för en resultatdriven organisation vore att höja siffran för antalet samarbeten för att nå ännu bättre resultat, men istället kommer fokus för 2018 ligga på att korta ledtiderna gentemot arbetsgivarna och effektivisera Kraftsamlings interna arbetsmetoder. Rekryteringsprocesserna ska bli snabbare, men med bibehållen kvalitet.

– Att korta våra ledtider är en av Kraftsamlings största utmaningar för att vi ska kunna ge arbetsgivarna en ännu högre grad av service än vi gjort hittills. Vi ska identifiera grundorsakerna till långa ledtider för att i nästa steg veta hur vi ska vässa våra erbjudanden ytterligare och i slutändan bli ännu bättre på att matcha jobb och kandidater. Vi har redan några tankar kring förbättringsområden, men det handlar om interna processer. Men kvaliteten i vårt arbete ska inte bli lidande, det är viktigt att poängtera.

 

Det finns dock fler hänsyn att ta än snabbare rekryteringar och smartare leverans. Omvärlden började göra sig påmind på allvar i Trelleborg hösten 2015 genom flyktingvågen, och i kommunen lever idag många utrikes födda som knackar på dörren till arbetsmarknaden – och som behövs där.

– Vi har många nyanlända i Trelleborg och för den målgruppen är det viktigt att kunna erbjuda inte minst insatser i form av studiebesök och föreläsningar som en del i den arbetslivs- och samhällsorientering som vi också jobbar med inom organisationen. Vi står också inför en verklighet där personer vars etableringstid snart är över och de måste ha möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning för hela landet framöver och vi måste tänka nytt och kreativt för att lyckas.

 

Kraftsamling har skapat framgångsrika branschlösningar där bristyrken identifierats och paket med praktikperioder i kombination med utbildningsinsatser föregått anställningar. Kan liknande lösningar vara aktuella för gruppen nyanlända?

– Som arbetsmarknaden ser ut idag råder brist på kompetens inom många branscher. Kan Kraftsamling hitta kandidater ur gruppen nyanlända som matchar jobben kompetensmässigt och hitta bra sätt att matcha dem mot våra tjänster så blir det en win-win-situation i flera led. För oss är det ett prioriterat utvecklingsområde under 2018 och vi är förstås glada om arbetsgivarna både i vår egen kommun och i andra kommuner vill hjälpa till.

– Framför allt ska vi vara rädda om Kraftsamlings erbjudanden och inte kapa bort det som fungerar, men ingenting är hugget i sten. Vi både vill och behöver vara flexibla mot marknadens behov.

 

Nästa avsnitt: Kraftsamlings studiebesök öppnar dörrar för nyanlända.