Artiklar

Artiklar

#9 Kraftsamling modell för andra kommuners rekryteringsarbete

Jobbmäklare istället för rekryterare. I övrigt skiljer inte mycket mellan Trelleborgs rekryteringsservice Kraftsamling och Kungsbackas nystartade dito. Mer än sex års erfarenhet.

Under en heldag i Trelleborg berättade Kraftsamlings rekryterare om resan från starten till nuvarande organisation och om nycklar för ett framgångsrikt arbete med de lokala arbetsgivarna.

– Vi tar med oss mycket från besöket i Trelleborg, säger Kungsbackas Sofie Vester.

 

Kungsbackas jobbmäklare Sofie Vester och Kajsa Paulsson lyssnade, ställde frågor och följde handrörelserna när Kraftsamlings rekryterare, lika engagerad, berättade om hur Kraftsamling blev hela Trelleborgs rekryteringsservice.

 

 ”Vem drar in era rekryteringsuppdrag? Hur hanterar ni alla företagskontakter? Hur jobbar ni med mentorskap? Är företagen alltid med när ni har rekryteringsträffar?”

Och:

”Vi behöver prata ihop oss och hålla en gemensam linje utåt! Det har varit jätteintressant att ta del av er verktygslåda!”

 

Insikterna var många och frågorna ännu fler när sex medarbetare från arbetsmarknadsenheten på Kompetenscentrum i Kungsbacka kommun åkte till Trelleborg och bytte erfarenheter med Kraftsamlings rekryterare.

 

Redan i samband med de nationella Kraftsamlingskonferenserna 2013 och 2014 intresserade sig många kommuner för Trelleborgs sätt att ta sig an och lösa utmaningarna på den lokala arbetsmarknaden. Fem år senare finns grunderna för en systerorganisation i en annan del av landet på plats.

 

Kungsbacka kommun allra längst norrut i Halland har sedan ett par år tittat mycket på hur Arbetsmarknadsförvaltningen i Trelleborg organiserat sitt arbete och har också i stora drag tagit efter Trelleborg – när det handlar om grundläggande principer och perspektiv, likväl som när det kommer till handfasta, konkreta arbetsmetoder.

 

Kungsbacka ser annorlunda ut än Trelleborg. Arbetslösheten är i stort sett obefintlig – kring 2 procent. Medelinkomsten är högre, invånarantalet ungefär det dubbla. Däremot finns likheter i närheten till arbetsmarknaden i en storstadsregion. Göteborg ligger knappt tre mil från Kungsbacka, Malmö ungefär lika nära Trelleborg.

Från hösten 2018, när Kungsbacka valde Trelleborg som modell för kommunens arbetsmarknadsarbete, finns numera också likheter i arbetet gentemot det lokala näringslivet.

– Ni har ju många företagssamarbeten, men hur hanterar ni alla företagskontakter, frågar jobbmäklaren Kajsa Paulsson.

 

Medarbetarna från Kompetenscentrum, Elisabeth, Camilla, Charlotte, Anette, Kajsa och Sofie på väg tillbaka till Kungsbacka med nya perspektiv på arbetet med näringslivskontakter och rekrytering.

 

Med ett CRM-system laddat med kontaktuppgifter till lokala och regionala företag, blir svaret. Excel-filerna övergavs för några år sedan när Kraftsamlings verksamhet började svälla.

– Er hemsida verkar vara ett bra verktyg för att nå ut till både arbetssökande och företag. Vi ska försöka få till något liknande i Kungsbacka.

 

Efter en gemensam förmiddag med information om Kraftsamlings resa från start till idag och om framgångsfaktorer och fallgropar i arbetet delades gruppen för att alla skulle få möjlighet att fördjupa sig inom sina respektive specialområden praktik, rekrytering och arbete med de individer som står lite längre från ett jobb.

Strax före hemfärden på eftermiddagen sammanfattades besöket.

– Det är intressant att ni vänder perspektivet och utgår från arbetsgivarnas behov i rekryteringarna, säger Kajsa Paulsson.

– Och att ni jobbar aktivt för att skapa så lite administration kring arbetet som möjligt, säger Sofie Vester.

– Vi har fått många bra tips under dagen, om hur Kraftsamling tänker och hur arbetet säljs in till företagen, fortsätter hon. Vi har inte kommit lika långt ännu, men jag tror till exempel att vi i Kungsbacka ska trycka mer på att den här rekryteringshjälpen faktiskt är helt kostnadsfri. Vi har tvekat kring om det är något vi skulle gå ut med.