Artiklar

Artiklar

#6 Äldreomsorgen först ut när Kraftsamling spikar årets branschlösningar

Vård, lager, industri och hotellstäd.

Fyra av årets fem specialsatsningar på riktade storrekryteringar med utbildningsinslag, så kallade branschlösningar, är identifierade.

– Nu ska vi hitta ytterligare en bransch eller yrkesområde där anställningsbehovet är stort under någon del av året, säger Kraftsamlings enhetschef Zouhair Arabi-Eter. Arbetsgivare med ett större behov får gärna höra av sig till oss.

 

2017 genomförde Kraftsamling en branschlösning riktad mot lagerarbete i samarbete med Thoméegruppen i Malmö.

 

Våren och försommaren är högsäsong för all rekrytering och bemanning, också för Kraftsamling Trelleborg. Perioden mars-april fram till semesterstarten går ett stort antal arbetslösa trelleborgare ut i jobb. De senaste årens satsningar på branschlösningar har öppnat dörren för många. Inte minst vårdområdet har varit populärt. Här är behovet av personal stort och tydligt varje år.

– Det är viktigt att branschlösningarna inte kolliderar med varandra i tid, framför allt om profilerna på de personer vi söker liknar varandra, säger Zouhair Arabi-Eter. Vi vill ju kunna lösa de uppdrag vi tar och inte konkurrera inbördes om samma kandidater.

 

Östergårdens äldreboende på Östergatan var ett av sex kommunala äldreboenden i Trelleborg som var del i förra årets branschlösning inom vård och omsorgsområdet.

 

Parallellt med branschlösningarna ska Kraftsamling naturligtvis också lösa andra rekryteringsuppdrag, större och mindre. En stor direktrekrytering till Burger King står för dörren, eventuellt också ett uppdrag inom turismsektorn.

– Vård och omsorg är spikad nu. Vi har använt i stort sett samma upplägg ett par gånger tidigare, så vi har en ganska klar bild av hur vi vill göra i år för att få bästa möjliga effekt.

 

Trelleborgs hemtjänst och äldreboenden kan erbjuda arbete åt ett par hundra vikarier. Så många kan inte Kraftsamling ensamt hitta. Förra året rekryterade Kraftsamling omkring 30 trelleborgare till den kommunala äldreomsorgen. Årets mål är att plocka fram 40 kandidater som ges möjlighet att kombinera utbildning och praktik under totalt fem veckor före anställning. I år finns också en förhoppning om att kunna lägga LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, till branschlösningen.

Även kring branschlösningen inom hotellstädning börjar ramarna bli tydliga. Kraftsamlings rekryterare för samtal med ett par hotell i regionen som uttalat ett större behov under året.

 


 

FAKTA – Detta är en branschlösning

Syftena med en branschlösning är dels att kunna lösa mer omfattande anställningsbehov hos arbetsgivare med verksamhet inom en specifik bransch eller ett yrkesområde, dels att stärka kompetensen och vidga möjligheterna för arbetslösa trelleborgare att komma i arbete genom att kombinera utbildning och praktik.

Tillsammans med en eller flera arbetsgivare inom samma bransch tar Kraftsamling fram ett paket bestående av utbildningsinsatser som möter behoven för den aktuella tjänsten, i kombination med en kortare praktikperiod i rekryterande företag.

Kraftsamling Trelleborg står för eventuella kostnader kring den aktuella branschlösningen mot att arbetsgivaren efter fullgjord praktik och utbildning erbjuder deltagaren anställning i sådan omfattning att personen blir självförsörjande.

Kraftsamling ansvarar för att söka och presentera kandidaterna, men arbetsgivaren har givetvis möjlighet att påverka det slutliga valet av deltagare till branschlösningen.

Den primära målgruppen för Kraftsamlings branschlösningar är arbetslösa personer inskrivna på arbetsmarknadsförvaltningen, Trelleborgs kommun, som uppbär försörjningsstöd.

Kraftsamlings branschlösningar är riktade till såväl privata som offentliga arbetsgivare i regionen och kan genomföras under alla delar av året.

 

 

#5 30 nya jobb till Trelleborg när Burger King och Kraftsamling grillar arbetssökande tillsammans

I juni öppnar Burger King i Trelleborg. Uppåt 30 personer behövs för att bemanna den nya restaurangen.

Nu inleder hamburgerjätten rekryteringsarbetet – tillsammans med Kraftsamling Trelleborg.

– Vi hoppas hitta servicestjärnor med vilja och rätt personlighet, säger Magged Khalidy från företaget PMM faster food AB som ligger bakom nyetableringen.

 

Glada miner efter överenskommelsen om rekryteringssamarbete. Burger Kings etableringsstyrka Annika Lindfors, Jenny Sterner, Magged Khalidy och Marcus Persson flankerade av Kraftsamlings rekryterare Pierre Svensson, Marcus Pode och Ulf Jämhammar.

 

I början av juni får Trelleborg en tredje hamburgerkedja i stan när Burger King öppnar 400 kvadratmeter restaurang med plats för fler än 100 gäster. Nyetableringen sker på granntomten till Coops stormarknad som just nu byggs på Hedvägen och slår upp portarna i höst.

 

Så vad gör hamburgerjätten och den nya restaurangens franchisetagare PMM faster food några månader innan invigningen?
Fixar personalen tillsammans med Trelleborgs rekryteringsservice Kraftsamling!

 

Den nya restaurangen placeras mitt emot konkurrenten McDonalds och några rejäla stenkast från Sibylla vid Maglarpsrondellen. Franchiseföretaget PMM faster food AB med ägarna Marcus Persson och Magged Khalidy har inte valt platsen av en slump. Företaget driver för närvarande nio Burger King-restauranger i Sydsverige. I slutet av mars öppnar man nummer tio i Eslöv, drygt två månader senare i Trelleborg.

– Vi har tittat och funderat på Hedvägen länge, säger Marcus Persson. Det är ett sådant läge vi vill etablera oss på, och det gäller hela branschen. Citylägen är svåra. På Hedvägen kan vi ha drive in och det är nödvändigt. Jag skulle vilja säga att 50% av omsättningen i våra restauranger kommer från drive in-delarna.

 

Kraftsamling Trelleborg har tidigare haft uppdrag för både Sibylla och McDonalds, och rekryterade dessutom hela personalstyrkan på 14 butiksmedarbetare när lågpriskedjan Dollarstore etablerade sin Trelleborgsbutik, också den på Hedvägen. Nu väntar utmaningen att hitta ännu fler hungriga trelleborgare i jakt på arbete.

– Vi behöver mellan 25 och 30 personer, säger Marcus Persson. Kan Kraftsamling hjälpa oss att lösa hela rekryteringen är vi tacksamma, men vi är nöjda med bara några namn också. Det viktigaste är att vi hittar rätt personer.

 

Burger Kings driftschefer Annika Lindfors och Jenny Sterner kommer att hålla i hamburgerjättens del av rekryteringen till den nya restaurangen i Trelleborg. Intervjuerna med arbetssökande trelleborgare hålls i Kraftsamlings lokaler på Östra Vallgatan.

 

Burger Kings uttalade ambition för nyetableringen är att hitta lokal arbetskraft. Tidigare satsningar på andra orter har visat att det är svårt att motivera medarbetare att resa från annan ort till jobbet, i alla fall i större omfattning.

– Vi kommer att behöva anställa mellan 25 och 30 personer och vi vill helst bemanna restaurangen med trelleborgare, säger Magged Khalidy. Det är ett deltidsjobb och vi vet att det här är ett genomgångsjobb för många. Det är helt ok. Många av våra medarbetare kombinerar jobb hos oss med exempelvis studier.

 

Magged Khalidy och partnern Marcus Persson har skött etableringen. I rekryteringsarbetet tar duon hjälp av två erfarna driftschefer från Burger Kings organisation, Jenny Sterner och Annika Lindfors. Tillsammans med Kraftsamlings rekryterare satte de i veckan ramarna för arbetet.

– Alla tjänster utom restaurangchef och skiftledare är på halvtid, 50%, med möjlighet till mera jobb, säger Annika Lindfors. Vi ser gärna att vi jobbar tillsammans i två processer och samkör kandidaterna.

 

Rekryteringarna startar under våren. Målet är att anställa personalen under maj månad. Därefter väntar en period av upplärning på andra Burger King-restauranger i regionen innan öppningen av restaurangen i Trelleborg. Personalen kommer bland annat att drillas i livsmedelshantering och hygien i Burger Kings eget utbildningsprogram, inom ramen för anställningarna.

 

Kraftsamling letar kandidater genom sina kanaler och planerar bland annat för att hålla öppna rekryteringsträffar för alla intresserade trelleborgare. Efter intervjuer sker kandidatpresentationer för Burger King. Parallellt söker Burger King personal på traditionellt vis, via annons.