Artiklar

Artiklar

#17 CSR på kursgården

CSR, pro bono, eller helt vanligt engagemang för människor utanför arbetsmarknaden.
Falsterbo kursgård bryr sig inte om tjusiga ord och definitioner men erbjuder både arbetsträning och jobb åt arbetslösa.

Vad är CSR*?
Är det att rädda regnskog på andra sidan jordklotet eller att avsätta en del av företagets vinst för Brasiliens gatubarn? Är det grejen som äntligen ger offentliga verksamheter en legitim ursäkt att uppvakta och frottera sig med det privata kapitalet?
Eller är CSR bara ett av de nyare tricken för att ge företag och aktieägare dåligt världssamvete och vända blicken från utdelning för att i stället fylla konsultbörsarna? Är det välgörenhet i nya kläder?Svaret är både ja, nej, och något annat.Ett CSR-engagemang kan ta många olika former och egentligen vara nästan lite vad som helst. Ingen form av engagemang är mer rätt eller fel än något annat. En smart och genomtänkt CSR-strategi kan innebära att dra en lans för Borneos apor eller ge bidrag till Läkare utan gränser eller annan hjälporganisation.
Anders Lagerholm och Falsterbo kursgård är kraftsamlare och CSR-ivrare. "Jag tar gärna emot praktikanter", säger han.
Anders Lagerholm och Falsterbo kursgård är kraftsamlare och CSR-ivrare. “Jag tar gärna emot praktikanter”, säger han.

Anders Lagerholm, verksamhetschef för Falsterbo kursgård i Höllviken, har en mera handfast tolkning, med arbetslöshetssiffror och flyktingvågor som fond.

– För mig betyder det att hjälpa till här; att ge plats för arbetslösa att skaffa erfarenhet och referenser och jobb, säger han. Vi samarbetar med både kommuner och med staten genom arbetsförmedlingen och Samhall och jag tycker att mycket av det vi gör är pro bono, eller socialt ansvarstagande. Vi har till exempel tidigare tagit emot två personer från Kraftsamling Trelleborg. Båda två var väldigt duktiga men just då fanns ingen möjlighet att anställa någon, men jag vet att båda två har andra jobb idag.

Ägs av Skånes försvarsutbildningsförbund
Kraftsamling Trelleborg är grundad i en CSR-tanke. Vår verksamhet är lika mycket ett upprop för att samla alla goda arbetsgivarkrafter i kampen mot arbetslöshet som en operativ hands-on rekryteringsverksamhet med målet att sätta Trelleborg i arbete, och en uppmaning till staten och till alla kommuner norr om oss att anta utmaningen: Samla lika många timmar som vi, involvera det lokala närings- och föreningslivet. Gör plats för, utbilda och anställ.

423 arbetsgivare i regionen har hittills tagit Kraftsamlings utsträckta hand. Falsterbo kursgård är en av dem. Kursgården jobbar för närvarande med staten genom Samhall – bra så – men har tidigare tagit emot arbetslösa trelleborgare för arbetsträning genom Kraftsamling Trelleborg, och kan tänka sig att göra det igen. Verksamhetschefen Anders Lagerholm betonar det sociala engagemanget och kursgårdens historia: Rörelsen ägs idag av Skånes försvarsutbildningsförbund, en av frivilligorganisationerna kring det svenska totalförsvaret. Årligen tar man bland annat emot över 200 unga genom frivillgorganisationernas ungdomsverksamhet.

Satsar på konferensverksamheten
Falsterbo kursgård är samtidigt en aktör på en konkurrensutsatt marknad och tävlar bland annat med Gässlingen och Norregård i Skanör respektive Falsterbo, bara kilometer bort. Kursgården satsar hårt på konferensverksamhet med elva konferensrum och har kapacitet för 218 övernattande gäster fördelade på 62 hotellrum, 13 rum i fristående villor och 13 rum i vandrarhemsstandard. Med alla rum och med 33 700 kvadratmeter tomtmark i hjärtat av Höllviken finns förstås att göra.

– Vi är 12 anställda inklusive mig själv, plus ett antal timanställda instruktörer i förbundets ungdomsavdelning, säger Anders Lagerholm. Dessutom jobbar nio personer i restaurangen, Havsnära, men det är ett eget bolag. Vi har bokningar genom avtal med statliga verk och myndigheter men har också många privatbokningar, till exempel sällskap som ska spela golf på banorna häromkring.

Verksamheten går bra och omsatte 2015 omkring 15 miljoner kronor, restaurangrörelsen borträknad. Anställningsmöjligheter finns.

– Jag tar gärna emot folk här, säger Anders Lagerholm. Handlar det om praktik är det viktigt att vi kör med helt öppna kort från båda håll. Jag vill inte köra fulspel. Det förekommer ju att vissa företag driver sin verksamhet med praktikanter, men jag vill att allt ska vara transparent och synligt. Det ska finnas en medvetenhet om att det inte alltid finns möjlighet att stanna. Gäller det jobb finns det framför allt möjligheter i trädgården, där finns det utrymme för fler. Vi vill hjälpa så gott vi kan, jag tror det ligger lite i vår natur som frivilligorganisation.

FAKTA CSR OCH PRO BONO

CSR eller Corporate Social Responsibility, ofta översatt till företagens sociala ansvar, är idén om att företag bör ta ansvar för hur de påverkar samhället, ekonomiskt, miljömässigt eller ur ett socialt perspektiv. Termen kan även användas för att understryka vikten av hållbarhet ur olika aspekter.

Pro bono, från latinets ’till godo för samhället’, är ursprungligen en juridisk term som allt mer kommit att syfta på oegennyttiga handlingar för samhällets bästa, till exempel att ge av sin expertkunskap till olika frivilligorganisationer – eller att ge en timme för en riktigt god (samhälls-)affär!